Kontakt

För frågor kring koncernen S:t Erik Markutveckling AB:

Åsa Wigfeldt, VD

asa.wigfeldt@sterikmark.se

08-508 29 922

076-12 29 922 

Marie Wallhammar
marie.wallhammar@sterikmark.se

08-508 292 48

070-472 92 48

Anna Ullberg, Ekonomichef
anna.ullberg@sterikmark.se

08-508 299 24

076-122 99 24

Pär Sandström, Utvecklingschef
par.sandstrom@sterikmark.se

070-896 23 76

Richard Nyberg (extern), Fastighetschefschef

richard.nyberg@extern.sterikmark.se

070-937 01 40

Doris Serrato Cervall, Administrativ samordnare
doris.serrato.cervall@sterikmark.se

08-508 299 21

076-122 99 21För frågor kring förvaltning eller uthyrning:

Newsec AMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för förvaltning av fastigheterna.                             

Kontaktperson

Annika Rissler           
annika.rissler@newsec.se

070-824 40 15


 

Besöksadress 

Kaplansbacken 10     
Tel: +46 8-508 290 00. 
E-mail: info@sterikmark.se 

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00