Om oss

S:t Erik Markutveckling AB:s verksamhet startades under hösten 2004 i samband med att Stockholms stad beslutade om tre strategiska fastighetsförvärv – Carlsberg f d bryggeri i Ulvsunda, en fastighet vid Slussen samt det s k Norra Stationsområdet. Idag äger och förvaltar S:t Erik Markutveckling AB fastigheter i några av Stockholms stora stadsutvecklingsområden - Ulvsunda, Slakthusområdet, Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad och Västberga.

Bolaget ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag omsätter för närvarande ca 300 mnkr, fastigheterna har ett sammanlagt marknadsvärde om 3800 mnkr och en uthyrningsbar yta om cirka 200 000 kvm.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00