S:t Erik Markutveckling ABs dotterbolag

Koncernen består av ett moderbolag, S:t Erik Markutveckling AB som äger aktier till 100 % i tolv dotterbolag som i sin tur äger och förvaltar ett antal fastigheter i Stockholm. Dotterbolagen har ingen egen organisation utan förvaltning av dotterbolagen och dess fastigheter sköts av extern fastighetsförvaltare.

Fastighets AB Charkuteristen (org. nr 556745-4862)
tomträtten Isterbandet 6  

Fastighets AB G-mästaren (org.nr 556605-2170)
fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9, Ulvsunda

Fastighets AB Godsfinkan (org.nr 556969-5314)
tomträtten Godsfinkan 1

Fastighets AB Grosshandlarvägen (org.nr 556027-2972)
tomträtterna Posgården 2, Postgården 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8

Langobardia AB (org.nr 556681-4470)
tomrätten Dikesrenen 18

Fastighets AB Palmfelt Center (org.nr 556833-4535)
tomträtten Sandhagen 10

Fastighets AB Kylrummet (org.nr 556862-8142, vilande bolag) 

Stockholm Norra Station AB (org.nr 556661-9929, vilande bolag)

 


St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00