Organisation

S:t Erik Markutveckling AB ägs av Stockholms stad och är ett dotterbolag inom koncern Stockholms Stadshus AB. Kommunfullmäktige i Stockholms stad fastställer bolagsordningar och därmed det kommunala ändamålet med bolagens verksamhet. Uppföljning av direktiven sker löpande under året samt i Stockholms Stadshus AB:s och Stockholms stads årsredovisning. Kommunfullmäktige har även utsett S:t Erik Markutvecklings styrelse som består av tjänstemän från stadens bolag.

Koncernen S:t Erik Markutveckling

Koncernen består av ett moderbolag, S:t Erik Markutveckling AB (org.nr 556064-5813), med säte i Stockholm samt 13 dotterbolag. Syftet med ett ägande i bolagsform är att uppnå en för staden kostnadseffektiv förvaltning. Samtliga dotterbolag ägs till 100 % av moderbolaget. Dotterbolagen har ingen egen organisation utan förvaltning av dotterbolagen och dess fastigheter sköts av extern fastighetsförvaltare.

Fastighetsförvaltare

Vår externa fastighetsförvaltare är Newsec AM.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00