Styrelsen

S:t Erik Markutvecklings styrelse består av tjänstemän från stadens bolag.

  • Krister Schultz, ordförande
  • Håkan Falk, vice ordförande
  • Krister Stralström, ledamot
  • Sara Feinberg, suppleant
  • Catharina Gyllencreutz, suppleant 

Lekmannarevisorer 

  • Bosse Ringholm (S)   
  • Birgitta Guntsch, suppleant (M) 

Auktoriserade revisorer

  • Fredric Hävrén (EY) 
  • Daniel Öberg, suppleant (EY)

Styrelsehandlingar

Här kan du ta del av samman­trädes­handlingar och beslut i S:t Erik Mark­utveckling.

Gå till Insynlänk till annan webbplats

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00