Styrelsen


S:t Erik Markutvecklings styrelse består av tjänstemän från stadens bolag.

  • Krister Schultz, ordförande
  • Johan Castwall, vice ordförande
  • Oscar Lavelid, ledamot
  • Catharina Gyllencreutz, suppleant
  • Ingrid Storm, suppleant 

Lekmannarevisorer 

  • Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)   
  • Barbro Ernemo, suppleant (V) 

Auktoriserade revisorer

  • Fredric Hävrén (EY) 
  • Daniel Öberg, suppleant (EY)

Styrelsehandlingar

Här kan du ta del av samman­trädes­handlingar och beslut i S:t Erik Mark­utveckling.

http://insynsverige.se

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00