Stadsutveckling i Stockholms stad

För båda stadsutvecklingsområdena Ulvsunda och Söderstaden pågår så kallat utrednings- och programarbete, dvs stadsbyggnadskontorets tidiga lanseringsskeden, S:t Erik Markuteckling deltar aktivt i detta arbete.

Både Ulvsunda och Slakthusområdet är idag centralt belägna industriområden med en blandning av äldre industribyggnader, som nyttjas för småindustri, kontor och handel.

Både Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden är föremål för större utveckling. Hela utbyggnaden av Årstafältet till en ny stadsdel i Stockholm beräknas ta 15-20 år. I Norra Djurgårdsstaden har flera nyproduktionsprojekt redan påbörjats.

Söderstaden

Stockholms kommunfullmäktige fattade i juni 2010 beslut om Vision Söderstaden 2030.  Söderstaden omfattar ett geografiskt område från Skanstull i norr till Slakthusområdet i söder och inkluderar Gullmarsplan och Globen. Enligt visionen ska Söderstaden fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt. Idrotts-, kultur- och nöjesevenemang ska samsas med etableringar inom handel, kontor och service. Samtidigt ska Söderstaden bli en attraktiv promenadstad, där äldre bebyggelse finns sida vid sida med nya bostäder.
Läs mer om stadsutvecklingen i söderstaden.

Ulvsunda

Ulvsundaområdet kommer enligt Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm utvecklas med 3500 nya, vattennära bostäder längs Bällstaviken och med den nya tvärbanan från Alvik till Solna som kommunikationsnav. I näraliggande Annedal pågår även för närvarande bygge av 2000 bostäder.
Läs mer om stadsutvecklingen i Ulvsunda.

Årstafältet

På Årstafältet planeras ett nytt område med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Stadsdelen kommer att få blandad bebyggelse, nya verksamheter och en anlagd park. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen sker i olika etapper.
Läs mer om de planerna för Årstafältet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden består av Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden och är en utav Europa största stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. I början av 2000-talet inleddes planeringen och i maj 2011 började de första 670 bostäderna att byggas. Hittills har mark för 4 000 bostäder anvisats varav 500 är studentbostäder till 30 byggherrar.
Läs mer om stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar

Promenadstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision 2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00