Stadsutvecklingen i Ulvsunda

Promenadstaden

Enligt Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm – är Ulvsunda ett av Stockholms stora stadsutvecklingsområden och ingår i ett större omvandlingsområde runt Bällstaviken i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Stadsutvecklingen i näraliggande Annedal i Mariehäll pågår och omfattar nära 2.000 nya bostäder, service, parker mm. Ulvsundaområdet ska utvecklas med en ny, tät bebyggelse med uppskattningsvis 3.500 nya bostäder främst i området närmast Bällstaviken. Tvärbanan fungerar som nav i området men det är viktigt att planera för attraktiva offentliga miljöer och flera parker. Närheten till flygplatsen gör att bullerproblematiken och risk- och säkerhetsfrågor måste studeras noggrant. 

S:t Erik Markutveckling har i samarbete med Stockholm stads exploateringskontor tagit fram en långsiktigt fastighetsutvecklingsplan som visar på möjligheten att bebygga kv Gjutmästaren med ett stort antal bostäder och kommersiella kontors- och handelslokaler. I utvecklingsplanen har hänsyn tagits till industrifastighetens bevarandevärden och stora delar av den f d bryggeribyggnaden föreslås behållas.

Inom stadsbyggnadskontoret pågår så kallat programarbete för Ulvsunda och därefter följer  detaljplanarbete för området.

Relaterade länkar

Promenadstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision 2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00