Stadsutvecklingen i Ulvsunda

Promenadstaden

Promenadstaden

Enligt Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm – är Ulvsunda ett av Stockholms stora stadsutvecklingsområden och ingår i ett större omvandlingsområde runt Bällstaviken i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Stadsutvecklingen i näraliggande Annedal i Mariehäll pågår och omfattar nära 2.000 nya bostäder, service, parker mm. Ulvsundaområdet ska utvecklas med en ny, tät bebyggelse med uppskattningsvis 3.500 nya bostäder främst i området närmast Bällstaviken. Tvärbanan fungerar som nav i området men det är viktigt att planera för attraktiva offentliga miljöer och flera parker. Närheten till flygplatsen gör att bullerproblematiken och risk- och säkerhetsfrågor måste studeras noggrant.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i Ulvsunda Industriområde i västra Stockholm kan utvecklas. Den här delen av Ulvsunda industriområde kan i framtiden bli en central mötesplats för idrott och kultur samt utbildning med flera nya kvarter för kontor, hotell och cirka 450 bostäder.

Läs mer om förslaget till ny detaljplan på stadens hemsida https://vaxer.stockholm/projekt/pripps-gamla-lokaler/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade länkar

Promenadstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision 2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00