Våra fastigheter

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter i några av Stockholms stora stadsutvecklingsområden. För närvarande äger bolaget fastigheter i Ulvsunda, Slakthusområdet, Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad och i Västberga. S:t Erik Markutvecklings uppdrag är att främja Stockholms utveckling genom att äga och förvalta stadens utvecklingsfastigheter på ekonomiskt bästa sätt i avvaktan på att dessa ska omvandlas till bostäder, arbetsplatser, trafikplatser mm.

Läs mer om våra olika fastigheter via menyn ovan.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00