Årstafältet

Flygfoto över Årstafältet

Under 2015 förvärvades tre tomträtter belägna på Årstafältet i Stockholm. Fastigheterna ligger i anslutning till stadens stadsutvecklingsområden. 2017 förvärvades ytterligare en tomträtt - Postkoden 5.

På Årstafältet planeras ett nytt område med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Stadsdelen kommer att få blandad bebyggelse, nya verksamheter och en anlagd park. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00