Postgården 4

Grosshandlarvägen 3

Bild på Postgården 4

Lokaler: ca 2 350 kvm
Ägare: Fastighets AB Grosshandlarvägen
Byggår: 1988

Förvärvsår: 2015

Byggnaden används i huvudsak i lager- och distributionsverksamheten med vissa kontorsytor på plan 2. Samtliga lokaler är moderna och effektiva. Till denna tomträtt hör ca 53 parkeringsplatser. Södra länken har på och avfarter endast några hundra meter från tomträtten, vilken tar personal och gods snabbt och effektivt mot övriga Söderort,
Norrort, österut eller Stockholms innerstad. Största hyregäst är Martin & Servera.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00