Vasslan 4

Sockengränd 3

Bild på fastigheten Vasslan 4

Lokaler: ca 5 000 kvm
Ägare: Fastighets AB Grosshandlarvägen
Byggår: 1984
Förvärvsår: 2015

Byggnaden innehåller butiksareor i två våningar, varumottagning, mindre kontorsytor samt parkeringsytor för ca 131 fordon. Tre hyresgäster delar idag på lokalerna där den största hyresgästen utgörs av Martin & Servera AB – Cash Årsta som bedriver restauranggrossistverksamhet. Även Office Depot och Arcade Gruppen driver butiksverksamhet i byggnaden. Lokaler, entré och parkering är effektivt utformade för
verksamheten och anpassningsbara till flera former av näringsverksamhet.

Tomträtten ingår i ett mindre industriområde med aktörer som Posten och AxFlow. Närliggande bostadområden finns i öst, väst och sydlig riktning, med kommande
bostadsbebyggelse på Årstafältet.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00