Ängsbotten 8

Storängskroken 14

Foto på Ängsbotten 8

Lokaler: ca 4.600 kvm
Ägare: Fastighets AB Grosshandlarvägen
Byggår: 1980
Förvärvsår: 2015

Fastigheten är belägen i södra delen av Norra Djurgårdsstadens utvecklingsområde och består av två våningsplan, generösa entréytor och välfungerande lokaler för dagligvaruhandel. På fastigheten finns även även ca 125 parkeringsplatser och en nyligen uppförd lastplats. Den största hyresgästen är Axfood Sverige AB/Hemköp.

Entrén vetter mot norr och nås enkelt via gång, cykel och bilvägar. Storängskroken busshållplats ligger inom 200 m från tomträtten och trafikeras med två busslinjer mot Stockholms centralare delar. Via bil nås tomträtten från Lidingövägen och
Bobergsgatan. Dessa trafikleder binder samman området med centrala Stockholm och vidare mot E4:an.

Ängsbotten 8 är belägen i Norra Djurgårdsstadens södra delar och är det enda området som ej ännu är inkluderat i utvecklingsplanerna.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00