Slakthusområdet

I syfte att underlätta kommande stadsutveckling har S:t Erik Markutveckling sedan 2009 förvärvat 14 tomträtter i Slakthusområdet. 11 tomträtter såldes under våren 2017 till exploateringskontoret.  Idag äger bolaget tre tomträtter bebyggda med kontor för mer långsiktigt ägande. Flera av stadens egna verksamheter hyr kontorslokaler i dessa fastigheter: Enskede- Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltningen, Serviceförvaltningen och Stockholm Parkering.


Slakthusområdet

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00