Isterbandet 6

Trädskolevägen 17

Lokaler: ca 2 000 kvm
Ägare: Fastighets AB Charkuteristen
Byggår: 1910/1970/1990
Förvärvsår: 2014

På tomten finns en byggnad uppförd i tre plan ovan mark. Byggnaden har uppförts i omgångar, den äldsta delen är gamla ”Enskede Elverk” från tidigt 1900-tal. Relativt stor del byggdes till på 1970-talet. Hela byggnaden inrymmer främst kontorslokaler och omfattar cirka 2000 kvadratmeter lokaler.

Den förra ägaren, konsultföretaget Ebab med dotterbolag förhyr idag hela huset. Huset är till vissa delar kulturmärkt med blå beteckning. Enskede Elektricitetsverk var den första gästen i huset.

Slakthusområdet

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00