Kylhuset 15

Palmfeltsvägen 19-21, Livdjursgatan 2-6, Slakthusplan 2,4,8

Lokaler: ca 13 000 kvm
Ägare: Fastighets AB Runda Huset
Byggår: 1912/1929/1964/1965/1981-83
Förvärvsår: 2010

Kylhuset 15 består av flera byggnader och började byggas redan 1912 då man på Palmfeltsvägen lät uppföra personalbostäder för Slakthusets veterinärer, maskinister och förmän. 1965 byggdes bostäderna om till kontorslokaler för Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg. Byggnaderna anses uppfylla kraven för byggnadsminnen enligt kulturminneslagen.

År 1964 lät Scan AB bygga ett nytt huvudkontor på Slakthusplan. Lokalerna anpassades 2008 för Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltning, som också är husets största hyresgäst.

Fastighetens tredje byggnad ligger på Livdjursgatan och uppfördes 1981-83 för Sveriges Slakteriförbund. Byggnaden som är klädd i rött Hallsbergstegel sammanlänkades 1992 med byggnaden på Slakthusplan och har idag Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning som största hyresgäst.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00