Sandhagen 10

Palmfeltsvägen 1-11

Lokaler: ca 37 760 kvm
Ägare: Fastighets AB Palmfelt Center
Byggår: 1988
Förvärvsår: 2012

Fastigheten byggdes för Bank och Postgirocentralen som flyttade in i Slakthusområdet 1988. Då var byggnaden en tämligen anonym högteknologisk och skottsäker borg. Idag 25 år senare har byggnaden öppnats upp och etablerat sig som Palmfelt Center, en välkänd kontorsadress i centrum av det expansiva Söderstadsområdet.

Bankgirocentralen är fortfarande största hyresgäst, men 80 procent av kontorsfastigheten har idag nya hyresgäster, som t.ex. Stockholm Stads Serviceförvaltning, Tal- och Punktskriftsbiblioteket, Försäkringskassan, Banktec och Stockholm Parkering.

Slakthusområdet

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00