Ulvsunda

S:t Erik Markutveckling ABs verksamhet startade i slutet av 2004 efter kommunfullmäktiges beslut att förvärva det f d Pripps-bryggeriet i Ulvsunda (Gjutmästaren 6 o 9) genom ett bolagsförvärv. Syftet med stadens förvärv var att säkra mark för framtida bostadsbyggande.

Bryggerifastigheten ligger längs Bällstaviken i ett av stadens stora stadsutvecklingsområden, Ulvsunda. Sedan 2008 pågår så kallat programarbete, men detta vilar sedan 2012 pga oklarhet kring buller från Bromma Flygplats. I avvaktan på framtida stadsutveckling har fastigheten utvecklats till en handelsplats med 40.000 kvm uthyrningsbar handelsyta och stora butiker och varuhus som BAUHAUS, City Gross, ÖoB, och EM Möbler. Stockholm Vatten kommer inom kort flytta sitt huvudkontor samt lager och fordonsverkstad till fastigheten.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00